Νεοτεριστική και προσαρμοστική σκέψη

7

Τα παιδιά μπορούν να εφαρμόσουν νέες αντιλήψεις , συστήματα και μεθόδους και να προσαρμόσουν τη σκέψη τους σύμφωνα με τις εξελίξεις της εποχής. 

Πρόκειται για την ικανότητα να μπορεί να σκεφτεί κανείς πολλαπλές έννοιες ταυτόχρονα. Δεν ήταν καν μια επιθυμητή ικανότητα το 2018, αλλά θα γίνει πιο σημαντική κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών. Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. «Το μέλλον των θέσεων εργασίας » , οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι αρκετές θέσεις εργασίας θα απαιτούν υψηλότερο επίπεδο γνωστικών ικανοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη δημιουργικότητα, τον λογικό συλλογισμό και το πρόβλημα της ευαισθησίας.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
STEAM 2

Νεοτεριστική και προσαρμοστική σκέψη

Τα παιδιά μπορούν να εφαρμόσουν νέες αντιλήψεις , συστήματα και μεθόδους και να προσαρμόσουν τη σκέψη τους σύμφωνα με τις εξελίξεις της εποχής. 

Σχεδιαστική νοοτροπία

Μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που έχουν , ώστε να σχεδιάζουν το κατάλληλο πρόγραμμα ή κατασκευή που ταιριάζει στην περίσταση.

Υπολογιστική σκέψη & Συναισθηματική νοημοσύνη

Τα παιδιά μπορούν να επεξεργάζονται ποιοτικά δεδομένα , να προβαίνουν σε υπολογισμούς και να οδηγούνται σε συμπεράσματα.

Παιδεία στα νέα μέσα

Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα που περιέχει η τεχνολογία σε όλα τα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας , από την άντληση γνώσης μέχρι την επεξεργασία αυτής.

Εισαγωγή στις φυσικές επιστήμες

Με το STEΑM η εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες γίνεται με βιωματικά projects όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά.

Problem Solving

Συστατικό στοιχείο της μεθοδολογίας STEΑM είναι το problem solving. Τα παιδιά αναζητούν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.

Ομαδική Εργασία

Τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες από πολύ μικρή ηλικία. Επικοινωνούν, επιχειρηματολογούν, διαφωνούν, συνεργάζονται.