Σχεδιαστική νοοτροπία

3

Μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που έχουν , ώστε να σχεδιάζουν το κατάλληλο πρόγραμμα ή κατασκευή που ταιριάζει στην περίσταση.

Η δημιουργικότητα θα έχει ιδιαίτερη σημασία στο μέλλον. Με την έλευση των νέων τεχνολογιών στην ζωή μας, οι δημιουργικοί άνθρωποι θα βρίσκονται σε ζήτηση αφού θα υπάρχει ανάγκη για εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
STEAM 2

Νεοτεριστική και προσαρμοστική σκέψη

Τα παιδιά μπορούν να εφαρμόσουν νέες αντιλήψεις , συστήματα και μεθόδους και να προσαρμόσουν τη σκέψη τους σύμφωνα με τις εξελίξεις της εποχής. 

Σχεδιαστική νοοτροπία

Μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που έχουν , ώστε να σχεδιάζουν το κατάλληλο πρόγραμμα ή κατασκευή που ταιριάζει στην περίσταση.

Υπολογιστική σκέψη & Συναισθηματική νοημοσύνη

Τα παιδιά μπορούν να επεξεργάζονται ποιοτικά δεδομένα , να προβαίνουν σε υπολογισμούς και να οδηγούνται σε συμπεράσματα.

Παιδεία στα νέα μέσα

Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα που περιέχει η τεχνολογία σε όλα τα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας , από την άντληση γνώσης μέχρι την επεξεργασία αυτής.

Εισαγωγή στις φυσικές επιστήμες

Με το STEΑM η εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες γίνεται με βιωματικά projects όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά.

Problem Solving

Συστατικό στοιχείο της μεθοδολογίας STEΑM είναι το problem solving. Τα παιδιά αναζητούν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.

Ομαδική Εργασία

Τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες από πολύ μικρή ηλικία. Επικοινωνούν, επιχειρηματολογούν, διαφωνούν, συνεργάζονται.