Υπολογιστική σκέψη & Συναισθηματική νοημοσύνη

6

Τα παιδιά μπορούν να επεξεργάζονται ποιοτικά δεδομένα , να προβαίνουν σε υπολογισμούς και να οδηγούνται σε συμπεράσματα.

Είναι πολύ σημαντική η δεξιότητα που κατακτούν τα παιδιά, όταν καταφέρνουν μέσα από σωστή εκπαίδευση και από μικρή ηλικία να επεξεργάζονται πολλά και ποιοτικά δεδομένα , να τα διαχειρίζονται κατάλληλα κάνοντας τους σωστούς υπολογισμούς και τελικώς να οδηγούνται στα σωστά συμπεράσματα και στην λήψη των κατάλληλων αποφάσεων! Επίσης, θα πρέπει να αναλογιστούμε πως τα ρομπότ μπορεί να είναι σε θέση να κάνουν πολλές εργασίες ταυτόχρονα αλλά ακόμα δεν μπορούν να καταλάβουν τους ανθρώπους και τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να έχουν ένα υψηλό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης – της ικανότητας δηλαδή να μπορούν να καταλαβαίνουν τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις των άλλων.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
STEAM 2

Νεοτεριστική και προσαρμοστική σκέψη

Τα παιδιά μπορούν να εφαρμόσουν νέες αντιλήψεις , συστήματα και μεθόδους και να προσαρμόσουν τη σκέψη τους σύμφωνα με τις εξελίξεις της εποχής. 

Σχεδιαστική νοοτροπία

Μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που έχουν , ώστε να σχεδιάζουν το κατάλληλο πρόγραμμα ή κατασκευή που ταιριάζει στην περίσταση.

Υπολογιστική σκέψη & Συναισθηματική νοημοσύνη

Τα παιδιά μπορούν να επεξεργάζονται ποιοτικά δεδομένα , να προβαίνουν σε υπολογισμούς και να οδηγούνται σε συμπεράσματα.

Παιδεία στα νέα μέσα

Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα που περιέχει η τεχνολογία σε όλα τα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας , από την άντληση γνώσης μέχρι την επεξεργασία αυτής.

Εισαγωγή στις φυσικές επιστήμες

Με το STEΑM η εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες γίνεται με βιωματικά projects όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά.

Problem Solving

Συστατικό στοιχείο της μεθοδολογίας STEΑM είναι το problem solving. Τα παιδιά αναζητούν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.

Ομαδική Εργασία

Τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες από πολύ μικρή ηλικία. Επικοινωνούν, επιχειρηματολογούν, διαφωνούν, συνεργάζονται.