Η ρομποτική στην εκπαίδευση

Η εκπαιδευτική ρομποτική προσφέρεται για την καλλιέργεια πνεύματος ομαδικής συνεργασίας στους μαθητές, ενώ τους ενθαρρύνει να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν αυτά που έχουν διδαχθεί από τα γνωστικά πεδία των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής.
Η  ενασχόληση  με  τη  ρομποτική  ενέχει  δύο  ειδών δραστηριότητες: μια κατασκευαστική και μια προγραμματιστική. Οι διδασκόμενοι κατασκευάζουν ρομποτικές κατασκευές και στη συνέχεια τις προγραμματίζουν ώστε να δώσουν λύσεις σε αυθεντικά προβλήματα που θέτει ο εκπαιδευτικός με κριτήριο τις εμπειρίες τους, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.

Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση;

 Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες. Η εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα , τόσο στο συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση),όσο και στο  κοινωνικό (κοινωνικοποίηση,απομυθοποίηση).

Επιπλέον, με τη βοήθεια της ρομποτικής αναπτύσσονται κρίσιμες δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως :

 • Κριτική ικανότητα και σκέψη
 • Διεπιστημονικότητα και μεταβιβάσιμες δεξιότητες.
 • Παιδεία στα νέα μέσα
 • Υπολογιστή σκέψη
 • Σχεδιαστική νοοτροπία
 • Ομαδική εργασία
 • Επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση)
 • Καινοτομία
 • Διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων κ.α)
 • Προγραμματισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας

Η ρομποτική αλλάζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα της διδασκαλίας

 • Η εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι και έτσι μετατρέπει την εκπαίδευση σε μία διασκεδαστική δραστηριότητα - είναι γνωστό άλλωστε πως η μάθηση επιτυγχάνεται ευκολότερα, ταχύτερα και 
  ουσιαστικότερα όταν συνδυάζεται με το παιχνίδι.
 • Ευνοεί την ανάπτυξη ερευνητικού ενδιαφέροντος. Η εκπαιδευτική ρομποτική δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δράσουν ως επιστήμονες - εφευρέτες και να ανακαλύψουν δικές τους καινοτόμες ιδέες και λύσεις.
 • Εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στη μάθησή τους με την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων.
 • Υποστηρίζει τη διερευνητική μάθηση και ενισχύει τη διερευνητική στάση των μαθητών.
 • Δίνει κίνητρα στους μαθητές να μελετήσουν την επιστήμη και την τεχνολογία.
 • Η ρομποτική, εμπλέκει τους μαθητές σε καταστάσεις που απαιτούν από αυτούς να εφαρμόσουν τα μαθηματικά και την επιστήμη και όχι απλά να τα μελετήσουν. Διότι η κατανόηση είναι κάτι περισσότερο από μάθηση, είναι μάθηση και γνώση πώς να εφαρμόσεις αυτό που γνωρίζεις στο πλαίσιο αυτό.
 • Η Εκπαιδευτική ρομποτική παρέχει στους μανθάνοντες ευκαιρίες επίλυσης προβλημάτων με προσωπικό νόημα για τους ίδιους μέσω χειρισμού και κατασκευής πραγματικών ή ιδεατών αντικειμένων. Η γνώση που προκύπτει από προβληματικές καταστάσεις δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν μία ισχυρή εννοιολογική βάση για την ανακατασκευή των γνώσεών τους σε μεταγενέστερο χρόνο. 
 • Επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και φαντασίας.
 • Διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων κ.α)
 • Μέσα από την κατασκευή θέτει πραγματικά προβλήματα και παρέχει άμεση ανατροφοδότηση.
 • Καλλιεργείται η επικοινωνία και η λεκτική έκφραση ιδεών μέσα από τη λειτουργία της ομάδας όταν οι μαθητές αναγκάζονται να εξηγήσουν ιδέες και σκέψεις τους.
 • Υποστηρίζει τη βιωματική μάθηση.
 • Η  μάθηση διαδικασιών ανάλυσης, σχεδιασμού  δράσεων  και  στη  συνέχεια η υλοποίησή τους (μέσω  μιας  μηχανής)  συνιστά  μια  νοητική  δεξιότητα  υψηλού  επιπέδου -  που εντάσσεται στη μεγάλη κατηγορία έργων που οι ψυχολόγοι ονομάζουν επίλυση προβλημάτων.
 • Διευκολύνει την εκμάθηση του προγραμματισμού
Facebook Twitter Google+ Pinterest